En internationell grundskoleutbildning

Vi erbjuder en internationell grundskoleutbildning som ger eleverna de bästa förutsättningarna för framtidens globala samhälle. Vi ser människan som en helhet och lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal. Det syns på studieresultaten! 

Dibber International utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB, tvåspråkighet, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation. 

Söker du arbete hos oss?

Du kan leta efter lediga tjänster här, eller kontakta oss för att lämna en spontanansökan.

IB-pedagogik

Dibber International har som mål att använda IB:s pedagogiska plattform och internationella läroplan, vilket vi lämnat in en ansökan för. International Baccalaureate är ett erkänt pedagogiskt program som idag används på fler än 5 000 skolor över hela världen.  

Pedagogiken baseras på forskning och är framtidsanpassat. Syftet är att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation.

Vi är en tvåspråkig skola

Dibber International förbereder eleverna för en global framtid. De får en internationell syn på världen, på mänskligheten och på jordklotet om alla människors gemensamma hem.

Större delen av undervisningen sker på engelska. Givetvis av lärare som själva har engelska som modersmål. För våra elever blir engelskan snabbt en självklarhet och de kan utan språkliga hinder kommunicera med människor från andra länder.

Skolan är en succé i Norge

Dibber International har drivits i Norge (under namnet Children’s International School) med stor framgång sedan 2011. Children’s International School rankas bland de tio bästa skolorna i Norge och har över 2 000 elever i kö.

Vi satsar på både akademiska och estetiska ämnen

Dibber International är en unik skola på det viset att vi satsar på både de teoretiska ämnena och de estetiska. Det gör vi eftersom vi med stöd i forskningen ser människan som en helhet. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och lära sig optimalt. Att de akademiska och estetiska ämnena stödjer och förstärker varandra märks på studieresultaten. Det har visat sig tydligt på våra skolor i Norge och visats i flera forskningsprojekt.

Bra lärare är grunden till bra undervisning och något vi lägger stor vikt vid oavsett ämne. Därför är det lika viktigt för oss att ha engelsklärare med engelska som modersmål, som att i de estetiska ämnena arbeta med yrkesmusiker, skådespelare och koreografer som gör professionella uppsättningar tillsammans med eleverna. Vi är alltid noga med att undervisningen ska ha djup förankring i verkligheten utanför skolan.

Vår vision

Ett stabilt och mänskligt samhälle bygger på kunskap och ständig utveckling. Den kunskap och förståelse eleverna får med sig från skolan lämnar avtryck på världen. Vårt mål är att vara en internationell skola där våra elever kan växa som människor och världsmedborgare. En skola som lägger grunden för ett livslångt lärande med stor vikt vid både de akademiska och de estetiska ämnena och där modern teknologi och flerspråkighet är en självklarhet.

Ett tydligt ledarskap för bättre lärande

Att eleverna känner sig trygga och trivs är den bästa förutsättningen för lärande och bra skolresultat.  Därför lägger vi stor vikt vid att alla på skolan respekterar varandra – både elever och lärare. Vi tror på arbetsro och ett tydligt ledarskap som skapar trygghet.

På Dibber International får eleverna utveckla sin naturliga nyfikenhet. En stimulerande arbetsmiljö bidrar till deras utforskande och kreativitet. Den är också viktig för den sociala gemenskapen. Relationer, att fungera tillsammans med andra människor och dra nytta av varandras kompetenser är en grundläggande förmåga i framtidens samhälle.

Teknologi och innovation

På Dibber International utmanas eleverna att utveckla sin kreativa och innovativa förmåga. I framtiden är programmering ett lika viktigt språk att behärska som att tala engelska. Därför är programmering en del av undervisningen för alla elever. Modern teknologi med alltifrån iPads till 3D-printers och programmeringsrobotar är en självklarhet på våra skolor och bidrar till att göra lärandet mer effektivt, individanpassat och stimulerande.