Vi erbjuder en internationell grundskoleutbildning som ger eleverna de bästa förutsättningarna för framtidens globala samhälle. Vi ser människan som en helhet och lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal. Det syns på studieresultaten! 

Dibber International utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB, tvåspråkighet, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation.

IB-pedagogik

International Baccalaureate är ett erkänt pedagogiskt program som idag används på fler än 5 000 skolor över hela världen.

Läs mer

Vi är en tvåspråkig skola

Hos oss förbereds eleverna för en global framtid. Undervisning på engelska blir snabbt en självklarhet.

Läs mer

Vi satsar på både akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. Att de akademiska och estetiska ämnena stödjer varandra märks på studieresultaten.

Läs mer

Ett tydligt ledarskap för bättre lärande

Att eleverna känner sig trygga och trivs är den bästa förutsättningen för lärande och bra skolresultat.

Läs mer

Teknologi och innovation

Hos oss får eleverna utveckla sin kreativa och innovativa förmåga. Programmering på schemat och modern teknologi är en självklarhet.

Läs mer